Address: 17, Wai Chi Street, Shek Kip Mei, Sham Shui Po, Kowloon Tel: 2777 6289
Intranet
用戶:
密碼:
 


 

 


.:校隊:.

校隊簡介
足球校隊 籃球校隊 乒乓球校隊 閃避球校隊
田徑校隊 朗誦隊
(中文)
朗誦隊
(英語)
辯論校隊

顧問:

李根源老師  

教練:

麥鴻森先生


乒乓球校隊在教練和負責老師的帶領下成功培訓了所有球員的心理質素,進攻技術等等。