Up 中四領袖紀律訓練營 Slideshow

2015年6月16日,本校近100名中四級學生前往西貢北潭涌保良局訓練營參加四日三夜之「中四學生領袖紀律訓練營」。為了支持及鼓勵學生出席,所有中四級班主任及任教他們主科的老師等均與他們一起出席及參與其活動。活動除了加強紀律、增加自信,還傳遞出團結就是力量之重要性。最後,每位學生都要與班主任真情對話及寫一封家書來結束。

D60_3379
D60_3386
D60_3394
D60_3396
D60_3403
D60_3417
D60_3424
D60_3427
D60_3430
D60_3434
D60_3443
D60_3449
D60_3453
D60_3458
D60_3462
D60_3475
D60_3481
D60_3485
D60_3489
D60_3501
D60_3506
D60_3518
D60_3539
D60_3540
D60_3551
D60_3565
D60_3567
D60_3577
D60_3589
D60_3600
D60_3607
D60_3610
D60_3620
D60_3634
D60_3641
D60_3650
D60_3657
D60_3684
D60_3707
D60_3715
D60_3724
D60_3726
D60_3746
D60_3754
D60_3786
D60_3795
D60_3801
D60_3832
D60_3836
D60_3851
D60_3868
D60_3889
D60_3899
D60_3926
D60_3930
D60_3954
D60_3957
D60_3964
D60_3965
D60_3979
D60_3983
D60_3985
D60_3993
D60_3996
D60_4009
D60_4025
D60_4031
D60_4083
D60_4160
D60_4161
D60_4225
D60_4244
D60_4247
D60_4255
D60_4264
D60_4278
D60_4282
D60_4284
D60_4289
D60_4296
D60_4302
D60_4334
D60_4373
D60_4394
D60_4405
D60_4490
D60_4495
D60_4513
D60_4528
D60_4537
D60_4539
D60_4563
D60_4571
D60_4576
D60_4583
D60_4594
D60_4618
D60_4620
D60_4623
D60_4626
D60_4629
D60_4669
D60_4687
D60_4703
D60_4711
D60_4714
D60_4722
D60_4723
D60_4729
D60_4731
D60_4733
D60_4738
D60_4750
D60_4776
D60_4786
D60_4794
D60_4806
D60_4814
D60_4832
D60_4844
D60_4845
D60_4866
D60_4876
D60_4884
D60_4886
D60_4898
D60_4916
D60_4924
D60_4928
D60_4929
D60_4933
D60_4936
D60_4942
D60_4950
D60_4963
D60_4964
D60_4977
D60_4983
D60_4989
D60_4993
D60_4997

總相片數量: 141 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | 支援訊息