Up 惠州大亞灣中學結盟 Slideshow

2013年12月18日,在惠州大亞灣區宣教局曾文浪副局長與本校何偉明校董、楊新校董的見證下,我校分別與惠州大亞灣區第一、二、三中學簽訂締結姊妹學校的合作意願書,冀望日後透過相互的密切交訪,啟發兩地師生的相互學習,以達取長補短,共同進步與成長之效。

D60_7166_exposure
D60_7187_exposure
D60_7192_exposure
D60_7195_exposure
D60_7216_exposure
D60_7219_exposure
D60_7238_exposure
D60_7251_exposure
D60_7257_exposure
D60_7261_exposure
D60_7282_exposure
D60_7369_exposure
D60_7374_exposure
D60_7378_exposure
D60_7380_exposure
D60_7382_exposure
D60_7387_exposure
D60_7393_exposure
D60_7403_exposure
D60_7412_exposure
D60_7414_exposure
D60_7424_exposure
D60_7429_exposure
D60_7432_exposure
D60_7437_exposure
D60_7446_exposure
D60_7448_exposure
D60_7452_exposure
D60_7458_exposure
D60_7467_exposure
D60_7473_exposure
D60_7477
D60_7480_exposure
D60_7488_exposure
D60_7492_exposure
D60_7497_exposure
D60_7499_exposure
D60_7505_exposure
D60_7508_exposure
D60_7512_exposure
D60_7514_exposure
D60_7517_exposure
D60_7520_exposure
D60_7524_exposure
D60_7527_exposure
D60_7532_exposure
D60_7539_exposure
D60_7541_exposure
D60_7542_exposure
D60_7545_exposure
D60_7548_exposure
D60_7554_exposure
D60_7556_exposure
D60_7561_exposure
D60_7566
D60_7573_exposure
D60_7587_exposure
D60_7593_exposure
D60_7598_exposure
D60_7601_exposure

總相片數量: 60 | 支援訊息