Up 可持續發展話劇 Slideshow

本校通識科邀請到Theatre Noir 為中五級同學演出一齣可持續發展話劇,同學均投入欣賞。演出之後,各演員更化身導師與同學探討可持續發展議題,使同學更明白社會、經濟、環境的平衡發展之重要性。

D30_9693
D30_9699
D30_9706
D30_9711
D30_9615
D30_9618
D30_9621
D30_9629
D30_9635
D30_9637
D30_9638
D30_9641
D30_9642
D30_9644
D30_9647
D30_9648
D30_9650
D30_9651
D30_9657
D30_9658
D30_9662
D30_9667
D30_9670
D30_9676
D30_9683
D30_9686
D30_9689

總相片數量: 27 | 支援訊息