Up 中二級互聯網健康講座(網上交友) Slideshow

本校健康校園小組參與由理工大學舉辦的「理大校健協作計劃」,由理大學生向中二級同學講解有關「網上交友」的信息。透過角色扮演,讓學生認識有關網上交友的利弊及陷阱,建立正確價值觀及態度。

DSC02561
DSC02562
DSC02563
DSC02564
DSC02567
DSC02568
DSC02569
DSC02531
DSC02533
DSC02535
DSC02536
DSC02537
DSC02538
DSC02539
DSC02540
DSC02541
DSC02542
DSC02543
DSC02545
DSC02547
DSC02549
DSC02550
DSC02552
DSC02553
DSC02554
DSC02555
DSC02556
DSC02557
DSC02558
DSC02559
DSC02560

總相片數量: 31 | 支援訊息