Up 3B探訪友愛之家 Slideshow

活動名稱 :3B探訪友愛之家

日期 : 09/11/2013【星期六】

帶隊老師 : 姚健威老師及黃偉業老師

3B班41位同學於十一月九日到位於荃灣石圍角的友愛之家探訪智障人仕。活動期間,3B同學彈奏音樂與學員輕鬆歡樂一番。他們準備了拋圈遊戲,考考學員眼界。離開前,同學更與學員一起設計製作紀念卡,以示心意。


DSC03328
DSC03338
DSC03347
DSC03348
DSC03352
DSC03353
DSC03359
DSC03361
DSC03365
DSC03367
DSC03369
DSC03317
DSC03324

總相片數量: 13 | 支援訊息