Up 中二級互聯網健康課程 Slideshow

本校健康校園小組參與由理工大學舉辦的「理大校健協作計劃」,由理大學生向中二級同學講解有關「互聯網健康」的信息。藉此增強學生有關健康生活方式及使用互聯網的正確方法,促進身心健康。

DSC02262
DSC02264
DSC02265
DSC02268
DSC02274
DSC02275
DSC02276
DSC02280
DSC02283
DSC02285
DSC02286
DSC02291
DSC02293
DSC02256
DSC02257
DSC02260
DSC02261

總相片數量: 17 | 支援訊息