Up 規劃人生成長課程 Slideshow

為協助學生訂立發展目標、瞭解個人成長歷程與生涯發展的關係。本校課程發展組邀請外間機構舉辦「規劃人生成長課程」。透過不同活動,反思及探索生命,並實踐生涯抉擇,刺激學生思考如何規劃前路。

DSC02002
DSC02003
DSC02005
DSC02006
DSC02007
DSC02008
DSC02009
DSC02011
DSC02012
DSC02013
DSC02014
DSC02015
DSC02016
DSC02018
DSC02019
DSC02020
DSC02021
DSC02022
DSC02023
DSC02026
DSC02027
DSC02028
DSC02000
DSC02001

總相片數量: 24 | 支援訊息