Up AC 8月份訓練 Slideshow

炎熱夏日,最好不過是落水玩一玩。 香港少年領導團為各隊員安排這一次水上活動,從而增加各隊員自信心及團隊精神。在活動前大家也是合作搬運艇到岸邊,並留心聆聽導師的指示及教導。

CAMP (8)
CAMP
CAMP (1)
CAMP (2)
CAMP (3)
CAMP (4)
CAMP (5)
CAMP (6)
CAMP (7)

總相片數量: 9 | 支援訊息