Up 開學禮 Slideshow

惠僑英文中學2013-2014年度開學禮於9月3日舉行,朱松勝校監、校董林戈林博士、何偉明校董及楊新校董親臨典禮。朱校勝校監及鄭智賢校長分別致辭,勉勵同學努力學習,爭取佳績。同時亦頒發了上學年各項學業優異獎項,包括張冠成校董紀念獎學金,以肯定同學在過去一年的付出。

D70_0084
D70_0021
D70_0025
D70_0030
D70_0044
D70_0047
D70_0050
D70_0052
D70_0055
D70_0057
D70_0059
D70_0062
D70_0064
D70_0066
D70_0067
D70_0070
D70_0072
D70_0074
D70_0076
D70_0078
D70_0080
D70_0082

總相片數量: 22 | 支援訊息