Up 20130724 戲劇學會年度匯演 畢業萬歲 Slideshow

一人一藝戲劇學會年度匯演<畢業萬歲>於7月9日完成,參與的中一及中二級戲劇學會的同學均非常投入演出,再加上得到郭世傑老師及李珍妮老師的精彩演繹,使演出推向高峰。全校師生都期待下年的再會。

精華
D30_4384
D30_4385
D30_4388
D30_4389
D30_4390
D30_4391
D30_4392
D30_4393
D30_4395
D30_4396
D30_4397
D30_4398
D30_4399
D30_4400
D30_4401
D30_4402
D30_4403
D30_4404
D30_4407
D30_4408
D30_4412
D30_4414
D30_4415
D30_4416
D30_4417
D30_4418
D30_4419
D30_4421
D30_4422
D30_4423
D30_4424
D30_4425
D30_4426
D30_4427
D30_4428
D30_4429
D30_4430
D30_4431
D30_4432
D30_4434
D30_4436
D30_4437
D30_4438
D30_4439
D30_4440
D30_4441
D30_4442
D30_4443
D30_4444
D30_4445
D30_4446
D30_4449
D30_4450
D30_4452
D30_4453
D30_4455
D30_4461
D30_4462
D30_4463
D30_4464
D30_4466
D30_4467
D30_4468
D30_4469
D30_4470
D30_4471
D30_4472
D30_4473
D30_4474
D30_4475
D30_4476
D30_4479
D30_4481

總相片數量: 80 | 支援訊息