Up 20130707 軍械法證及工具痕跡鑒定講座 Slideshow

本校課程發展組安排同學參加由香港科學園舉辦的「軍械法證及工具痕跡鑒定講座」。由專家講解軍械法證的原理和其中應用的技術,包括槍械的種類和操作原理、如何辨識彈殼上的射擊痕跡,利用分析結果以協助重組案情。

DSC01768
DSC01769
DSC01770
DSC01772
DSC01791
DSC01775
DSC01777
DSC01778
DSC01780
DSC01783
DSC01786
DSC01787
DSC01788
DSC01789
DSC01792
DSC01793
DSC01794
DSC01795
DSC01796
DSC01797
DSC01798

總相片數量: 21 | 支援訊息