Up 20130528 參觀沙田濾水廠(1A) Slideshow

為擴闊學生視野及配合中一綜合科學科課程-水的淨化,科學組於5月27日安排中一甲班同學參觀沙田濾水廠。讓學生能夠深入了解嚴謹的水質監控工作及處理食水過程。

DSC02250
DSC02251
DSC02252
DSC02253
DSC02254
DSC02257
DSC02259
DSC02260
DSC02262
DSC02263
DSC02264
DSC02265
DSC02266
DSC02267
DSC02268
DSC02269
DSC02270
DSC02271
DSC02272
DSC02274
DSC02275
DSC02277
DSC02278
DSC02279
DSC02280
DSC02281
DSC02283
DSC02284
DSC02285
DSC02286
DSC02287
DSC02288
DSC02289
DSC02290
DSC02291
DSC02292
DSC02293
DSC02294
DSC02295
DSC02296
DSC02297
DSC02298
DSC02299
DSC02300
DSC02301
DSC02302
DSC02303
DSC02304
DSC02305
DSC02306
DSC02307
DSC02308
DSC02309
DSC02310
DSC02311
DSC02312
DSC02313
DSC02314
DSC02315
DSC02316
DSC02317
DSC02318
DSC02319
DSC02320
DSC02321
DSC02322
DSC02323
DSC02324
DSC02325
DSC02328
DSC02329
DSC02330
DSC02331
DSC02332
DSC02333
DSC02334
DSC02335
DSC02336
DSC02338
DSC02339
DSC02342
DSC02343
DSC02344
DSC02345
DSC02347
DSC02349
DSC02351
DSC02354
DSC02355
DSC02356
DSC02359
DSC02360
DSC02361
DSC02362
DSC02363
DSC02364

總相片數量: 96 | 支援訊息