Up 20130528 生命教育基金會-青年委員會面試 Slideshow

生命教育基金會屬下的青年委員會希望培訓青年委員成為未來的服務領袖。本校8位同學獲機會進行面試,進一步了解所屬委員的運作及計劃。

DSC02226
DSC02227
DSC02232
DSC02237
DSC02241
DSC022181
DSC022191
DSC022231
DSC022241
DSC022251
DSC022281
DSC022311
DSC022341
DSC022361

總相片數量: 14 | 支援訊息