Up 20130513 5A班參觀立法會 Slideshow

公民教育組與通識教育科於15.05.2013安排5A班參觀立法會導賞團活動,除參觀立法會大樓外,認識立法會歷史及發展外,同學更有機會出席立法會旁聽活動,是日適值立法會召開會議,也是主席曾鈺成先生「剪布」的翌日,會議廳內正進行七百多項修訂案的表決,同學適逢其中,更能了解立法會的議事規則。

_DSC2532
_DSC2496
_DSC2497
_DSC2498
_DSC2499
_DSC2502
_DSC2503
_DSC2504
_DSC2505
_DSC2506
_DSC2507
_DSC2508
_DSC2509
_DSC2510
_DSC2511
_DSC2512
_DSC2513
_DSC2514
_DSC2517
_DSC2518
_DSC2519
_DSC2521
_DSC2522
_DSC2523
_DSC2524
_DSC2526
_DSC2527
_DSC2528
_DSC2529
_DSC2530

總相片數量: 30 | 支援訊息