Up 20130508 Fashion Show Slideshow

培養學生的創造力是當今教育的一個重要的方向。惠僑學生會C&F在家長教師會的大力支持下,今年以「新童話世界之奇幻藝裳」作為主題舉辦時裝表演,目的透過設計帶童話色彩的服飾,著意發展同學們的創造力。今年的參賽作品美輪美奐,展現惠僑學生高度的創造力。


D70_6569
D70_6579
D70_6598
D70_6608
D70_6610
D70_6612
D70_6641
D70_6654
D70_6661
D70_6676
D70_6689
D70_6693
D70_6694
D70_6700
D70_6703
D70_6709
D70_6722
D70_6725
D70_6734
D70_6744
D70_6747
D70_6750
D70_6755
D70_6759
D70_6766
D70_6775
D70_6776
D70_6782
D70_6790
D70_6798
D70_6801
D70_6821
D70_6824
D70_6838
D70_6846
D70_6851
D70_6861
D70_6864
D70_6868
D70_6884
D70_6905
D70_6919
D70_6925
D70_6932
D70_6937
D70_6946
D70_6950
D30_0114
D30_0117
D30_0118
D30_0127
D30_0128
D30_0130
D30_0190
D30_0208
D30_0237
D30_0240
D30_0251
D30_0252
D30_0274
D30_0351
D30_0358
D30_0361
D30_0367
D30_0374
D30_0378
D30_0381
D30_0393
D30_0397
D30_0404
D30_0409
D30_0437
D30_0441
D30_0469
D30_0475
D30_0478
D30_0484
D30_0487
D30_0510
D30_0532
D30_0534
D30_0542
D30_0557
D30_0564
D30_0567
D30_9910
D30_9912
D30_9914
D30_9915
D30_9943
D30_9955
D70_6666
D70_6674
D70_6714
D70_6795
D70_6809
D70_6819
D70_6892
D70_6910
D70_6912
D70_6939
D70_6941
D70_6944
D70_6952
IMG_4122
IMG_4134
IMG_4137
IMG_4138
IMG_4185
IMG_4257
IMG_4273
D30_0001
D30_0005
D30_0038
D30_0062
D30_0077
D30_0100
D30_0113

總相片數量: 118 | 支援訊息