Up 20130318 科學日營(基督教香港信義會深信學校) Slideshow

背景:自2010年開始舉辦「小學生趣味科學日營」,歷屆各小學師生踴躍參與,口碑載道。本年3月將舉辦第四屆「小學生趣味科學日營」,為小學生提供課程以外的學習經驗,讓他們發揮思考及創造力。科學日營內設有不同的趣味科學實驗活動,從而啟發小學生學習科學的興趣。 負責老師:科學組 (陳容芳老師、黃偉業老師、黃廷峰老師、關梓瀅老師、吳國偉老師,陳俊國老師、林國基先生及邱嘉儀小姐)

D70_2776
D70_2848
D70_2851
D70_2857
D70_2862
D70_2863
D70_2874
D70_2882
D70_2913
D70_2922
D70_2925
D70_2929
D70_2935
D70_2936
D70_2939
D70_2941
D70_2943
D70_2947
D70_2956
D70_2959
D70_2968
D70_2970
D70_2976
D70_2981
D70_2984
D70_2989
D70_2991
D70_2992
D70_2994
D70_3000
D70_3002
D70_3006
D70_3007
D70_3015
D70_3019
D70_3030
D70_3032
D70_3035
D70_3039
D70_3041
D70_3042
D70_3056
D70_3061
D70_3062
D70_3065
D70_3070
D70_3071
D70_3084
D70_3088
D70_3095
D70_3097
D70_3099
D70_3101
D70_3105
D70_3107
D70_3108
D70_3111
D70_3112
D70_3115
D70_3116
D70_3118
D70_3119
D70_3121
D70_3122
D70_3124

總相片數量: 65 | 支援訊息