Up 20130205 足球比賽決賽 Slideshow

甲組足球隊獲得學界足球賽亞軍 本校男子甲組足球隊在1月31日舉行的學界足球第三組K2組別的決賽中,以0:2不敵擁有多名香港青年軍的旺角遵理書院,雖然未能獲得冠軍,但隊員們的精湛球技和拼搏精神得到超過百多名到場打氣的師生一致讚賞,可以說得上是雖敗猶榮。

D70_0602
D70_0604
D70_0614
D70_0617
D70_0618
D70_0620
D70_0625
D70_0626
D70_0627
D70_0628
D70_0630
D70_0631
D70_0632
D70_0633
D70_0635
D70_0636
D70_0637
D70_0642
D70_0644
D70_0646
D70_0650
D70_0652
D70_0653
D70_0656
D70_0657
D70_0663
D70_0664
D70_0668
D70_0673
D70_0674
D70_0675
D70_0676
D70_0677
D70_0678
D70_0679
D70_0680
D70_0684
D70_0685
D70_0686
D70_0687
D70_0694
D70_0696
D70_0698
D70_0700
D70_0701
D70_0702
D70_0703
D70_0705
D70_0707
D70_0709
D70_0710
D70_0711
D70_0712
D70_0714
D70_0717
D70_0718
D70_0719
D70_0720
D70_0724
D70_0726
D70_0727
D70_0729
D70_0730
D70_0731
D70_0734
D70_0735
D70_0736
D70_0737
D70_0738
D70_0740
D70_0741
D70_0742
D70_0743
D70_0744
D70_0745
D70_0746
D70_0747
D70_0748
D70_0749
D70_0750
D70_0751
D70_0752
D70_0753
D70_0754
D70_0755
D70_0756
D70_0757
D70_0758
D70_0759
D70_0760
D70_0761
D70_0762
D70_0763
D70_0764
D70_0765
D70_0767
D70_0768
D70_0769
D70_0770
D70_0771
D70_0772
D70_0773
D70_0778
D70_0779
D70_0781
D70_0783
D70_0785
D70_0786
D70_0788

總相片數量: 109 | 支援訊息