Up 20130128 學界足球八強賽 Slideshow

本校男子甲組足球隊在香港學界第三組K2區八強賽事中,憑著隊員的優異表現,以5:2擊敗彩虹天主教英文中學,奪得四強資格。

DSC_0037
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0071
DSC_0082
DSC_0086
DSC_0088
DSC_0092
DSC_0103
DSC_0131
DSC_0149
DSC_0152
DSC_0155
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0171
DSC_0178
DSC_0198
DSC_0218
DSC_0017

總相片數量: 20 | 支援訊息