Up 20130125 探訪廣州第七十五中學 Slideshow

一月二十一日,鄭智賢校長帶領約四十名老師和學生,一起前往姊妹學校廣州市第七十五中學作交流活動。本校學術顧問英國牛津大學劉偉榮博士亦一同前往。期間受到對方的熱情的接待。兩校同學更透過音樂表演互相交流,雙方師生一同大跳新疆舞,充滿歡樂氣氛。學生會主席何嘉俊更與七十五中學的代表合唱一曲,代表我們兩校之友誼永固。

D70_0001
D70_0003
D70_0006
D70_0013
D70_0014
D70_0016
D70_0017
D70_0020
D70_0021
D70_0029
D70_0031
D70_0044
D70_0049
D70_0055
D70_0065
D70_0070
D70_0076
D70_0079
D70_0081
D70_0083
D70_0086
D70_0089
D70_0091
D70_0095
D70_0098
D70_0101
D70_0105
D70_0106
D70_0109
D70_0115
D70_0118
D70_0124
D70_0125
D70_0130
D70_0133
D70_0136
D70_0139
D70_0141
D70_0145
D70_0150
D70_0152
D70_0156
D70_0162
D70_0165
D70_0177
D70_0181
D70_0188
D70_0190
D70_0193
D70_0203
D70_0209
D70_0211
D70_0216
D70_0222
D70_0227
D70_0234
D70_0238
D70_0241
D70_0246
D70_0252
D70_0261
D70_0264
D70_0273
D70_0276
D70_0278
D70_0280

總相片數量: 66 | 支援訊息