Up 20121112 十月賣旗 Slideshow

本校中四丙班及中五甲班分別在十月十三日及十月二十日為信義會及扶康會賣旗。同學各個精神奕奕,出發前來一張大合照。

20121013_4C Flag Day 2
20121013_4C Flag Day 1

總相片數量: 2 | 支援訊息